Ile jest kontynentów na świecie?

ile jest kontynentów na świecie

Kwestia łącznej liczby kontynentów na świecie niemal od zawsze budzi kontrowersje. W zależności od przyjętego kryterium można twierdzić, że jest sześć, siedem albo nawet osiem kontynentów. W tym zestawieniu przyjęte zostało najbardziej powszechne stanowisko, zgodnie z którym jest siedem kontynentów. Są to: Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja, Europa, Australia oraz Antarktyda. Największa jest Azja, natomiast najmniejsze terytorium ma Australia. Sprawdź najciekawsze informacje dotyczące kontynentów występujących na świecie!

Skąd pojawiają się inne stanowiska?

Punktem wyjścia do wyznaczenia ilości kontynentów oraz wymienienia ich poszczególnych nazw jest zdefiniowanie pojęcia kontynent. Podstawowa definicja zakłada, że kontynent musi spełniać następujące warunki:
1. To obszar lądu wyróżniający się wielką, a wręcz ogromną powierzchnią – rzędu kilku milionów kilometrów kwadratowych.
2. Jest ze wszystkich stron otoczony wodą – oceanami lub morzami.
3. Łączy się z innymi kontynentami jedynie za pomocą niewielkich przesmyków.

Jak widać te przesłanki mogą budzić kontrowersje. Jedną z nich jest to, że bardzo często Ameryka Północna i Południowe traktowane są jako jeden kontynent. Z tożsamego powodu również Europa i Azja określane są mianem ogromnego tworu kontynentalnego, przyjmującego nazwę Eurazja. Wątpliwości budzi również Australia i Oceania, jak również leżąca nieopodal Zelandia, która być może stanie się w przyszłości kolejnym oficjalnie wyróżnionym kontynentem.

Powierzchnia poszczególnych kontynentów

Taką powierzchnię zajmują poszczególne kontynenty:
• Azja – 44,6 mln kilometrów kwadratowych
• Afryka – 30,4 mln kilometrów kwadratowych
• Ameryka Północna – 24,2 mln kilometrów kwadratowych
• Ameryka Południowa – 17,8 mln kilometrów kwadratowych
• Antarktyda – 13,2 mln kilometrów kwadratowych
• Europa – 10,2 mln kilometrów kwadratowych
• Australia – 7,7 mln kilometrów kwadratowych

Jak określić położenie poszczególnych kontynentów?

Określając konkretne rozmieszczenie kontynentów używa się określeń takich jak: półkula północna i południowa – są to terytoria leżące odpowiednio na północ oraz na południe od równika. Istotne są również określenia półkula zachodnia i wschodnia – tutaj główną osią jest południk zero stopni. Tak więc na przykład Australia i Oceania oraz Antarktyda w całości leżą na półkuli południowej. Na półkuli północnej w całości znajdują się: Europa, Azja i Ameryka Północna. Na obu półkulach położone są: Ameryka Południowa oraz Afryka. Półkula wschodnia to obszar, na którym leżą: Azja oraz Australia, natomiast na zachodniej leżą obie Ameryki. Pozostałe kontynenty leżą zarówno na wschodniej, jak i zachodniej półkuli.

Podsumowanie

Nauka, w tym również geografia i geologia cały czas się rozwijają. Nie powinny więc dziwić doniesienia z tego świata, zakładające, że pojawił się jakiś nowy kontynent. Przyszłość na pewno pokaże co najmniej kilka takich przykładów. Bowiem warto zauważyć, że samo spełnienie prze określone terytorium wymaganych przesłanek nie jest ostateczne i tak naprawdę jeszcze o niczym nie świadczy. To dopiero różne organizacje i naukowcy umownie decydują o tym, czy można mówić o nowym kontynencie.